Přijď k dolu

Přijď k dolu

Q. M. Vyskočil – J. Bartoš – volně

prijd k dolu
Z publikace 89. skoku přes kůži.

1. Přijď k dolu, jitro až na stráních,
na květech perlami rosnými bude plát,
do známé aleje přijď, prosím,
přijď v březový sad: mi sbohem dát!

2. Přijď k dolu k večeru, až bude
za Brdy slunce tvář pozvolna zapadat,
do známé aleje přijď, prosím,
přijď v březový sad: mne uvítat!

3. A když se nevrátím, počkej až do noci,
až soumrak roztančí hvězdný rej,
a když pak nepřijdu, sama se vrať,
mně klidu přej – a neplakej!