Březohorský advent

Na část cyklu „Březohorské kulturní léto“ navazuje část „Březohorský advent“ realizovaná Spolkem Prokop Příbram zejména v měsíci prosinci. 24. prosince pořádá pravidelně spolek „Štědrovečerní vytrubování“ před kostelem sv. Vojtěcha na Březových Horách. O druhém svátku Vánočním 26. prosince je připravován „Vánoční pochod rodičů a dětí Mariánskou štolou“ s kulturním programem a živým betlémem. V roce 2009 byl program „Vánoční pochod“ rozšířen o loutkové představení souboru „Zálezlíci“ a ohňostroj. Sváteční atmosféru doplňuje i „Česká mše vánoční“ českého skladatele J. J. Ryby v kostele sv. Vojtěcha v nastudování Příbramského smíšeného sboru a sólistů.