Expozice dolu Marie

Expozice dolu Marie

Areál dolu Marie

Spolek Prokop Příbram zpřístupňuje veřejnosti část areálu dolu Marie. Začátek prohlídek je v šachetní budově dolu Marie proti hospodě „Na Marii“. Návštěvníkům vzhledem prostředí bývalého důlního díla doporučujeme volit vhodné oblečení a pevnou obuv, např. teplota ve štole se pohybuje okolo 10 stupňů Celsia. .

Mariánská štola
V roce 1994 zpřístupnil veřejnosti Spolek Prokop Příbram Mariánskou štolu v celkové délce 532 m, vybudovanou v letech 1869-1870. Dopravní štola sloužila od roku 1871 k dopravě rudy z dolu Marie na tzv. „Vojtěšská prádla“. Návštěvník vybaven důlní lampou a přilbou se při prohlídce štoly seznámí s její historií a zejména s prací starých havířů v nezměněné podobě zachovaných cihlových a kamenných vyzdívek vejčitého profilu štoly a rovněž i s ukázkou důlní výdřevy.

Expozice Jiřího Macha
Po rekonstrukci původních sýpů v areálu dolu Marie v letech 2004-2005 připravil spolek Prokop v roce 2006 novou expozici, která představuje ukázku důlní techniky, zejména vrtací. U zrodu této expozice stál člen spolku Prokop Jiří Mach, který se však jejího dokončení nedočkal. Proto expozice, která byla slavnostně otevřena o Prokopské pouti 2007, nese jeho jméno.

Expozice důlní katastrofy
S historií dolu Marie je nedílně spojena důlní katastrofa, která se odehrála na březohorském důlním revíru a která se vyžádala 319 životů. Jednalo ve své době o největší důlní katastrofu na světě a dodnes je největším neštěstím spojeným s hornickou činností ve střední Evropě. Návštěvník se v expozici seznámí s příčinami a průběhem důlní katastrofy i s jejími důsledky v kontextu vývoje příbramského hornictví na sklonku 19. století.

Galerie Mariánské štoly.

stola5  stola4  stola3  stola1