Jan Antonín Alis

Hormistr Jan Antonín Alis

Přední příbramský měšťanský rod Alisů, původem z Francie, se usadil v Příbrami roku 1670. 11. ledna 1732 se v rodině příbramského šichtmistra Františka Alise na Vysoké Peci narodil Jan Antonín Alis, který po vzoru svého otce se rozhodl pro hornické povolání. Po studiu na horní škole v Jáchymově působí od roku 1750 jako praktikant na příbramském horním závodě. O pět let později odchází do Kutné hory ve funkci šichtmistra.

Na počátku 70. let 18. století se ocitá příbramské hornictví na úpadku, stará díla byla vytěžena nebo jejich provoz značně ztrátový. Za této situace je do Příbramě povolán roku 1772 J. A. Alis ve funkci hormistra a huťmistra. Záhy se projevuje jeho vysoká organizační schopnost a již dříve nabité zkušenosti. Převratnou změnou se stalo zakládání dolů s hlavní svislou těžní jámou, např. doly Vojtěch (1779) a Anna (1789). Za jeho působení je vybudován nový rybník Vokačovský, vystavěna nová stříbrná huť i nové úpravárenské provozy. Alis je oceněn titulem vrchní horní správce (1782), později je jmenován horním radou (1796).

V roce 1799 odchází na odpočinek a nedlouho na to, 19. září 1801, v Příbrami umírá. Poslední místo odpočinku nalézá na neznámém místě příbramského hřbitova. Je ironií osudu, že hrob člověka, který tolik vykonal pro příbramské hornictví, se nezachoval. Dnes připomíná tohoto významného montanistu alespoň hlavní náměstí na Březových Horách, které nese jeho jména, ale jistě by si zasloužil zbudování důstojného pomníku nebo postavení symbolického náhrobku na příbramském hřbitově.

Zdař Bůh!

Jaroslav Korbel Podbrdský