Obnovená Prokopská pouť

Od dávných časů byla v Příbrami konána slavnost ke cti patrona havířů svatého Prokopa. V den jeho svátku od ranních hodin putovaly v sevřených zástupech proudy horníků na hlavní náměstí v Příbrami, kde byla uspořádána po vzoru vojenských předpisů vykonána slavnostní přehlídka nastoupeného hornictva. Odtud vyšla hornická paráda ke starobylému kostelíku sv. Prokopa na Březových Horách, kde byla sloužena pro horníky slavnostní polní mše. V době největší slávy příbramských poutí na sklonku 19. století se hornických parád zúčastňovalo na 5.500 uniformovaných havířů a účast v nich byla povinná. V roce 1904 byla zrušena hornická kapela zřízená při báňském ředitelství v Příbrami a ve stejném období zanikla i povinná účast v hornických parádách. Přes tuto skutečnost byla nadále zachována tradice hornických poutí v Příbrami ke cti svatého Prokopa. Tradice byla přerušena až po roce 1948, kdy místo tradiční hornické pouti byly zavedeny oslavy Dne horníků..

Páráda před sto lety
V roce 1990 byla z podnětu bývalých havířů a ve spolupráci s městem Příbram obnovena přeslavná tradice hornické Prokopské pouti. Havíři, kteří v roce stáli u jejího obnovení, založili v roce 1992 občanské sdružení Spolek Prokop Příbram, který se od svého založení stal hlavním pořadatelem akce. Spolupořadateli akce jsou město Příbram, Hornické muzeum Příbram, Cech příbramských horníků a hutníků. Na organizaci a přípravě pouti se dále podílejí Osadní výbor Březové Hory, Sbor dobrovolných hasičů Březové Hory, Společnost občanů a přátel Březových Hor, TJ Sokol Březové Hory, Farní úřad římskokatolické církve na Březových Horách, Česká křesťanská akademie a další veřejné a společenské organizace.

Dle rozsahu činnosti spolku je rozsáhlý i projekt Prokopské pouti. Pro děti jsou zajištěny různé pouťové atrakce. Pro návštěvníky jsou v městské části Březové Hory umístěny stánky s pouťovým zbožím a občerstvením. V sobotním programu Prokopské pouti se přestavují veřejnosti příbramské hudební skupiny a umělecké soubory. Součástí sobotního programu je i zvaní s hudbou a v podvečer tradiční průvod hornických světlonošů – čepobití. Nedělní program se skládá z hornické přehlídky na nám. T. G. Masaryka v Příbrami a slavnostního průvodu – hornické parády ke kostelu sv. Prokopa v Příbrami – Březových Horách, kde je před kostelem celebrována slavnostní mše. Odpolední nedělní program pokračuje v areálu Hornického muzea Příbram a pouť uzavírá kulturním program v areálu dolu Marie na Březových Horách. Po celou dobu Prokopské pouti prezentuje svoji celoroční činnost Spolek Prokop Příbram i Hornické muzeum Příbram.

Hornické slavnostní přehlídky a parády se zúčastňuje až na 500 uniformovaných a krojovaných účastníků průvodu. Návštěvníků a diváků na pouti bývá cca 4.000 osob. Pouť není navštěvována jen příbramskými občany, ale poskytuje příležitost pro setkání rodin s příbuznými a přáteli. Dále se pouti zúčastňují delegace českých hornických spolků, např. například z Krásna, Mostu, Ostravy, Plané, Rudolfova, Sokolova, Stříbra, ale rovněž delegace ze zahraničí, např. ze Slovenské republiky, Německa, Rakouska, Nizozemí. Prokopská pouť proto překračuje svým významem nejen město Příbram, či středočeský region, ale dosahuje významu mezinárodního.