Spolek Prokop Příbram

Spolek Prokop Příbram byl založen 13. února 1992. Ve svém odkazu se hlásí k tradici dřívějšího spolku téhož jméno, který vznikl při Báňské akademii ve štýrském Leobenu v roce 1888 a od roku 1898 působil při Báňské akademii v Příbrami. Spolek původně sdružoval slovanské studenty Báňské akademie, resp. Vysoké školy báňské a měl ve svých řadách mnoho významných montanistů i osobností kulturního života.

Dnešní spolek je občanským sdružením, které si klade za cíl obnovovat a udržovat hornické památky a památky související s montánní činností, obnovovat a udržovat hornické tradice a obyčeje, rozvíjet kulturní tradice regionu, přibližovat veřejnosti montánní minulost formou kulturních, sportovních a naučných akcí. Spolek proto sdružuje nejen bývalé horníky a hutníky, ale i řadu odborníků z jiných oborů.

Spolek Prokop Příbram je členem Českého i Evropského sdružení hornických a hutnických spolků. Ve své činnosti spolupracuje kromě s hornickými spolky s dalšími institucemi a organizacemi, zejména s Městským úřadem v Příbrami, Hornický muzeem Příbram, Knihovnou Jana Drdy v Příbrami, Osadním výborem na Březových Horách, Cechem příbramských horníků hutníků, Českou křesťanskou akademií, Společností občanů a přátel Březových Hor, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory.

Spolek od roku 1993 nalezl zázemí v areálu dolu Marie, který provozuje nejen Mariánskou štolu, ale postupně provádí obnovu objektů, které slouží nejen potřebám spolku, ale i široké veřejnosti. Aby mohl být zaručen další rozvoj spolku a současně areál poskytoval možnost využití pro širokou veřejnosti, usiluje spolek o celkovou rekonstrukci areálu včetně vnitřních komunikací.

Široký záběr činnosti spolku i perspektiva dalšího rozvoje nabízí uplatnění všem, kterým není lhostejná historie hornictví a regionu a kteří hledají smysluplné naplnění volného času, od nejstarší generace po nejmladší.

 

Spolek Prokop jako partner města
Fotogalerie