Badatelská činnost spolku

Spolek Prokop Příbram v souladu se svými stanovami usiluje o rozvoj poznání historie regionu a montánní historie. Bádání v oboru vyžaduje studium archivních materiálů, odborné literatury, zpracování historických materiálů a tisků, pořizování jejich dokumentace, fotokopií a pod. Získané poznatky spolek se snaží uspořádat do jednotlivých studií. V souvislosti s tím spolek rozvíjí a podporuje studie spojené s montánní historií a s historií regionu (např. ročníkové a disertační práce) a v této oblasti spolupracuje i s dalšími organizacemi a institucemi.

O získaných poznatcích spolek informuje odbornou i laickou veřejnost prostřednictvím přednášek, informacemi na webových stránkách spolku, spoluúčastí na přípravě publikací. V dlouhodobém kontextu spolek připravuje i vlastní publikační činnost.