Cestička k Mayrovce

Cestička k Mayrovce

Kladenská (Cajthaml-Liberte) – valčík

mayrovka
Z publikace 89. skoku přes kůži.

1. Cestička k Majrovce ušlapaná,
šla po ní dívenka uplakaná,
/: včera si zpívala, miláčka líbala,
dnes už je od něho odloučená.:/

2. Čekala miláčka po celý den,
až on jí vyfárá z Majrovky ven.
/: Vyšlehly plameny nad černé kameny
a v nich je miláček zavalený.:/

3. Cestička k hřbitovu uježděná,
odvážej tam těla zohavená.
/: Zavřel se navždy rov, zanechal tisíc vdov,
v mém srdci rána je otevřená.:/