Hornická kapela Březohorka

Hornická kapela Březohorka

Již neodmyslitelně patří k hornickým parádám a slavnostem uniformovaná hornická kapela, která má neodmyslitelné postavení v čele průvodu.

V Příbrami působí oblíbená dechová hudba „Březohorka“. Vznikla v roce 1963, kdy kapelník Jaroslav Záruba (* 24. 2. 1924 – + 28. 12. 1996) stmelil pár muzikantů až na pozdější rozšíření na větší hornický dechový orchestr. Hudba tehdy vystupovala pod ZKRD (Závodní klub Rudných dolů) ve větším či menším složení při různých akcích – poutě, hornické slavnosti, průvody, plesy, zábavy… Několikrát zavítala do SRN a jednou na velmi zdařilý zájezd do Francie. Některé skladby kapelníka J. Záruby byly nahrány v čs. rozhlasu Plzeň Posádkovou hudbou Příbram.

V současné době se složení pozměnilo, postupně odcházeli a přicházeli muzikanti. Dechová hudba dále rozdává radost milovníkům dechové hudby a hornických tradic pod vedením J. Záruby ml.

kapela

Kapelu je možné doobjednat pro různé události na adrese Spolku Prokop Příbram, nebo přímo u kapelníka Josefa Záruby (tel.: 318 637 132).