S Permonem za dětmi i seniory

S Permonem za dětmi i seniory

Spolek Prokop Příbram dlouhodobě připravuje cyklus kulturně-společenských akcí, určený pro jednotlivé cílové skupiny, např. pro děti, zdravotně a mentálně postižené osoby, seniory. Hlavním cílem cyklu je přibližovat veřejnosti staré obyčeje a zvyky, historii regionu a hornické tradice. Symbolem projektu je mýtická postava vládce podzemí Permona.

Projekt realizuje spolek Prokop za podpory města Příbram.