Cestujeme s krajany

Spolek Prokop Příbram připravuje program pro své členy, spolupracovníky i veřejnost, jehož společnou osou je cestování a který zahrnuje náplň naučnou a poznávací, ale i kulturní a sportovní. Projekt je realizován za podpory města Příbram.

Spolek pořádá návštěvy muzeí a expozic za účelem poznání montánní historie, předávání zkušeností s péčí o historické a montánní památky, přípravy kulturních a společenských akcí. Rovněž spolek nezapomíná na setkávání s ostatními hornickými spolky v České republice. V přípravě těchto návštěv spolek spolupracuje například s Cechem příbramských horníků a hutníků, Sborem dobrovolných hasičů Březové Hory či se Společností občanů a přátel Březových Hor.

Velikonoční pochod – 12.4.2020

Silvestrovský pochod – 27.12.2020