Montánní, kulturní a historická výročí

Spolek Prokop Příbram v souladu se svými základními cíly připomíná veřejnosti významná montánní, kulturní a historická vztahujícími se k příbramskému regionu, montánní historii českých zemích i některá výročí mezinárodní.

Od roku 2006 připravuje spolek stejnojmenný projekt, který je realizován od roku 2008 za podpory Města Příbram. Rozsáhlý projekt v sobě zahrnuje činnost badatelskou a publicistickou, údržbu památek, organizování veřejných shromáždění a odborných přednášek, ale také například účast na hornických slavnostech a setkáních.