Karel Šuchman

Kapelník a hudebník.

Karel Šuchman – jméno, které je na Příbramsku pojem. Narodil se 2. srpna 1936 v Bohutíně a členem spolku byl od 5. května 2005. Zemřel dne 12. dubna 2008.

Po studiích na Vyšší hudebně pedagogické škole v Praze, v oborech hra na fagot a kontrabas, nastoupil v r. 1972 do LŠU v Rožmitále jako učitel dechových a smyčcových nástrojů. V r. 1974 se stal vedoucím pobočky a v r. 1976 ředitelem LŠU v Rožmitále pod Třemšínem. V témže roce založil žákovský dechový orchestr, který vedl do r. 1998. V r. 1989 založil Festival dechových orchestrů a postupně navázal spolupráci i se zahraničními dechovými orchestry z Chamu a Stamsriedu.

Aktivně působil v mnoha hudebních uskupeních, např. v Příbramské filharmonii, v Komorním orchestru ZUŠ, v Tanečním orchestru Permon, v kapele Metronom, v Hornické kapele Josefa Záruby a v dalších. Pravidelně se zúčastňoval provedení Rybovy České mše vánoční v Rožmitále a okolí. Po odchodu do důchodu v r. 1996 nadále působil jako učitel pobočky ZUŠJJR v Bohutíně.

Pro spolek hrál při různých akcích a slavnostních příležitostech, jako po pochodech, po schůzích a při slavnostních akcích pořádaných spolkem. Pro přiblížení tohoto hudebníka vydal spolek v únoru 2008 publikaci od Jindřicha Háska a Michala Filina pod názvem: O hudebním a rodinném životě Karla Šuchmana, kterou máte k nahlédnutí zde.