Přednášky o cestování

Spolek Prokop Příbram pořádá pro veřejnost tradiční cyklus přednášek o cestování a poznávání přírody a historie „Cestujeme s krajany aneb Z Čech až na konec světa“. Tento cyklus je připravován spolu s Knihovnou Jana Drdy v Příbrami.

Na cyklus „Cestujeme s krajany…“ navazují přednášky připravované s Českou geologickou společností v Příbrami – Březových Horách a přednášky o cestování pro Klub seniorů a DPS na Březových Horách.